۰۸ دی ۱۳۹۷ ۲۱:۳۵
کد خبر: ۴۶۲۶
هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1397/10/08 از ساعت 16 الی 20 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1)موضوع نحوه برگزاری انتخابات بازرسی طبق شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شماره 10332/د/ش م مصوب 1397 مطرح و از شیوه نامه مذکور الگوریتمی تهیه و مراحل آن توضیح داده شد. مواردی به شرح ذیل که باید توسط هیأت مدیره تعیین تکلیف شود جهت بررسی و مشخص شدن وضعیت، به رأی گذاشته شد و مصوب گردید:

- هر نفر می تواند حداکثر وکالت دو نفر دیگر را قبول نماید.

- نحوه وکالت مطابق شیوه نامه از دو روش باشد: دفترخانه رسمی و یا ثبت در دبیرخانه دفتر مرکزی سازمان استان.

2)موضوع اصلاح روند ثبت پروژه های گروه "الف" و پروژه های کوچک مطرح و گردش کار پیشنهادی گروه "الف" مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با اصلاحاتی تصویب شد. در خصوص ثبت پروژه های کوچک زیر 120 متر مربع مقرر گردید برای بررسی بیشتر در جلسه بعدی مطرح گردد.

3)موضوع بررسی هزینه برگزاری مسابقات ورزشی استانی بر اساس ارقام مندرج در بودجه مصوب مجمع عمومی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: