اجرای تفاهم نامه فی ما بین سازمانهای نظام مهندسی و ثبت کشور

بدینوسیله به اطلاع می رساند مطابق دستور العمل شماره 15374-47د-92 مورخ 2/6/92 سازمان  نظام مهندسی استان ،ارجاع کار تفکیک آپارتمان  به مهندسین نقشه بردار بعد از اخذ پایان کار از سوی مراجع ذیربط اجرا می گردد.

ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: