تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۶ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۰۸
کد خبر: ۱۳۵۸۹

یکصد و بیست و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ تشکیل گردید:

۱- مقرر گردید کمیته‌ای جهت بررسی وضعیت ارائه خدمات مهندسی در دفاتر رابط با حضور آقای حسین
سلطانی و خانم فاطمه ابراهیم زاده و نظارت آقای مهدی کشوری تشکیل گردد و نتیجه در جلسه هیات
مدیره طرح شود.
۲- در خصوص ارائه خدمات مهندسی در پروژه زائرسرای نمایندگی مقام معظم رهبری مازندران در مشهد
مقرر گردید:
۱- ارائه کلیه خدمات مهندسی بصورت داوطلبانه و رایگان باشد.
۲- متراژ پروژه و تعداد کار از ظرفیت مهندسین پروژه کسر نشود.
۳- انتخاب ناظرین پروژه خارج از ارجاع باشد.
اجرایی شدن مصوبه به شرط تایید دستگاه نظارت (اداره کل راه و شهرسازی) می‌باشد.

یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ تشکیل گردید:
۱- مقرر گردید از خدمات وکلای حقوقی در پرونده زمین شماره دو سازمان استفاده شود و تصمیم گیری در خصوص
مبلغ و نحوه پرداخت به وکلا به کمیته‌ای متشکل از آقایان حمید سفیدگر، فرهاد خدادی، حسین سلطانی و با
نظارت اقای مرتضی حسنی واگذار گردید.

یکصد و بیست و سومین و یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم