تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۸ شهريور ۱۴۰۲ ۱۸:۵۴
کد خبر: ۱۳۴۱۸

یکصد و هشتمین جلسه (فوق العاده) هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- ردیف‌های هزینه‌ای به شماره ۸۰۱۰۱ با عنوان برگزاری سمینارها، دوره‌های آموزشی مهارت محور
و کارگاه‌های تخصصی برای اعضاء سازمان و دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ایمنی و حوادث ناشی از
کار برای کارفرمایان، استادکاران و کارگران تخصصی، برای رشته‌های هفت گانه و ۸۰۱۰۲ با عنوان
برگزاری همایش‌ها و سمینار‌های تخصصی برای رشته‌های هفت گانه پس از بحث و بررسی به رای
گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت.