تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۳۰ مهر ۱۴۰۱ ۲۲:۰۶
کد خبر: ۱۲۵۳۳

چهل و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- عناوین طرح‌های پژوهشی منتخب در جلسه هیات مدیره مطرح گردید و پس از بررسی‌های لازم مقرر شد به صورت رشته‌ای و با هماهنگی اعضای هیات مدیره در هر رشته توسط کارگروه پژوهش محور‌های مورد نظر انتخاب گردند.
۲- با انتخاب مشاور بیمه جهت تنظیم بسته‌های پیشنهادی بیمه مسئولیت به روش مناقصه محدود موافقت گردید.
۳- درخواست تفکیک عرصه مازاد بر اعیانی مربوط به ساختمان تملکی دفتر نمایندگی نور طرح گردید و به آقایان حسین سلطانی و محسن اکبرزاده ماموریت داده شد تا بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را در این مورد انجام دهند و در جلسات بعدی نتیجه ارائه گردد.

چهل و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم