تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۰ مهر ۱۴۰۱ ۲۲:۰۱
کد خبر: ۱۲۵۱۲

چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- در خصوص هزینه‌های تغییر کاربری ساختمان شماره ۲ دفتر نمایندگی ساری، اعلام شده توسط شهرداری، مقرر گردید خزانه دار محترم سازمان به اتفاق آقایان دکتر میثاقی و مهندس فرزاد نسبت به بررسی مستندات مربوطه اقدام و پیشنهاد لازم را در جلسه آینده ارائه نمایند.
۲- در خصوص بیمه مسئولیت مدنی بازرسین گاز مقرر گردید ما به التفاوت نرخ اعلام شده توسط شرکت بیمه ایران تا این تاریخ، توسط سازمان پرداخت گردد. همچنین مقرر شد نرخ جدید اعلامی توسط شرکت بیمه، به کلیه بازرسان گاز، جهت پرداخت، اعلام گردد. هیات رئیسه سازمان مکلف است ضمن اخذ مشورت لازم در خصوص تنظیم شرایط بیمه مسئولیت در حوزه‌های مختلف خدمات مهندسی، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری به هیات مدیره محترم ارائه نماید.
۳- مقرر گردید هیات رئیسه ضمن اخذ مشاوره حقوقی نسبت به بررسی شیوه‌های وصول اسناد دریافتنی مطرح شده در جلسه توسط اعضای محترم هیات مدیره، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان نیمه اول ماه آینده ارائه نماید.
۴- بررسی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱، به جلسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ موکول گردید.

چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم