تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۹ شهريور ۱۴۰۱ ۱۰:۵۹
کد خبر: ۱۲۴۵۶

در جلسه هم اندیشی که جهت تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم شورای مرکزی برگزار گردید ، ابتدا دسته بندی موضوعی پیشنهادات اعضای دوره نهم که بیش از یکصد موضوع و در ۹ محور جمع آوری و منطبق بر ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون در قالب وظایف و اختیارات شورای مرکزی تنظیم شده بود دسته بندی و توسط دکتر شاه اویسی ارائه گردید .
در ادامه جلسه آقای دکتر میثاقی عضو شورای مرکزی و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به ارائه مدل برنامه ریزی فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای تمامی ذینفعان و ذینفوذان به نحوی که مثلث سه گانه مشارکت - برنامه ریزی - پایش را برای تمامی فعالیت‌های ارکان سازمان و کمیسیون ها، کمیته ها ، گروه‌های تخصصی ،ستاد ها و کمیته ها و....را در قالب گام های متواتر ۹ گانه با مثال مشخص برای اعضای شورا تشریح نمودند که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد در اختیار اعضا قرار گرفته و پس از نهایی شدن ارکان این مدل که از ابتکارات دوره نهم شورای مرکزی است به طور کامل طراحی و زمینه های مشارکت اعضای هیئت مدیره استان ها و تمامی ارکان و گروه‌های پیش گفته درون و حتی برون سازمانی را فراهم نموده و باعث برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکت محور ، برنامه محور و نظارت محور فعالیت های شورای مرکزی و سازمان استان ها شود. این مدل فرآیند عمل و الزامات پشتیبان برنامه های اجرایی نظام مهندسی کشور و شورای نهم را تعیین و قابل پایش می نماید.
همچنین مقرر شد *گروه برنامه ریزی با حضور دکتر شاه اویسی، دکتر میثاقی، دکترابراهیمیان ، دکتر نصر، دکتر شیرازی و مهندس حسینی در راستای اقدامات شورای نهم نسبت به طبقه بندی اولویت های ویژه(عاجل) و پنج اولویت نخست را بلا فاصله آماده و برای ادامه تصمیم گیری و ورود شورای مرکزی به موضوعات استراتژیک و مسائل ساختاری و عملکردی تدارک ببینند.*
شایان ذکر است شورای نهم موافقت خود را برای *تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی سازمان* که توسط نمایندگان استان مازندران و کردستان در نشست اول هم اندیشی اعضای شورای نهم به ریاست دکتر شکیب تشکیل شده بود اعلام و در نشست دوم نیز برآن صحه گذاشته و گروه برنامه ریزی را مامور پیگیری این کار نمودند.

حضور دو عضو مازندرانی شورای مرکزی در گروه تهیه پیش نویس برنامه شورای مرکزی دوره نهم