تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۲ مرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۴۲
کد خبر: ۱۲۳۷۴

سی و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- موضوعات خدمات مهندسی به شرح ذیل مطرح و تصمیم گیری شد:
الف- نامه شماره ۸۰۱۰-۱۹ د-۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ در خصوص ثبت پروژه به نام شرکت ارائه دهنده خدمات استحکام بنا مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد با توجه به اینکه شرکت مذکور مطابق اسناد ارائه شده از شهرداری در این پرونده ارائه خدمات نمودند، با ثبت پروژه به نام ایشان موافقت شد و مقرر گردید در موارد مشابه نیز اقدام گردد.
ب- نامه شماره ۷۹۸۵-۲۳ د-۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ در خصوص پروژه پرنیان خزر مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد با توجه به اینکه نام شرکت پیمانکاری پارسیان برج در پروانه ساختمانی ذکر شده و از طرف اداره کل راه و شهرسازی نیز به عنوان مجری معرفی شده، لذا با خدمات ایشان در قسمت‌های تمام شده موافقت می‌گردد. بدیهی است جهت ادامه پروژه، استفاده از سازندگان ذیصلاح و نقشه بردار عضو سازمان الزامی می‌باشد.
۲- در خصوص تاریخ برگزاری مجمع مقرر گردید مجمع اول سازمان در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ و مجمع دوم سازمان نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ با دستور کار ۱- تصویب تراز سال ۱۴۰۰، ۲- تصویب شیوه نامه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسه ارکان سازمان ۳- بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ برگزار گردد.
۳- گزارش کارگروه‌ها و اسامی اعضای منتخب کارگروه‌ها در جلسه هیات مدیره طرح و پس از بحث و تبادل نظر، به علت عدم حد نصاب حاضرین در انتهای جلسه، تصمیم گیری در این خصوص نیمه تمام ماند.