تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۸ مرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۱۱
کد خبر: ۱۲۳۴۷

سی و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- موضوعات خدمات مهندسی به شرح ذیل مطرح و تصمیم گیری شد:
الف - موضوع نحوه ثبت پروژه‌های استحکام بنا و فاقد سابقه مطرح و مقرر شد جزئیات لازم با کسب نظر مشاور حقوقی سازمان بررسی و اقدام شود.
ب - موضوع پروژه مسکن مهر خلیل شهر مطرح و پس از بحث و بررسی مقررگردید، در صورت بازدید کنترل نظارت سازمان و تایید، مطابق مصوبه هیات مدیره در مورد پروژه‌های قبل از تاسیس دفتر رابط اقدام شود.
۱- نامه مرکز نیکوکاری رسانه‌ای مازندران (سردار شهید سلیمانی) در جلسه طرح و ضمن توجه و رعایت بودجه مربوطه، در خصوص تامین بخشی از هزینه‌ها با مشارکت سایر دستگاه ها، با موضوع موافقت گردید.
۲- پیرونامه شماره ۴۹۰۱۶/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ و ۱۵۷۹۴/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ اداره کل راه و شهرسازی آقایان وحید آقاپور، مجتبی بهرامی، مرتضی حسنی، و جمشید نجفی، جهت معرفی انتخاب شدند.
۳- گزارش بررسی مصوبات هیات مدیره ارائه گردید و مقرر شد مسئولان کارگروه‌ها نقطه نظرات و نتیجه پیگیری و اقدامات خود را در خصوص مواردی که به هر دلیلی به طور کامل انجام نشده است جهت پیگیری بعدی به کارگروه برنامه ریزی تقدیم نمایند.