تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۲ مرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۳۷
کد خبر: ۱۲۳۲۴

سی و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- کلیات بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۱ با توجه به حذف ردیف درآمدی حاصل از صدور شناسنامه فنی ملکی، در جلسه هیات مدیره ارائه و روش‌های درآمدی و مصارف هزینه‌ای پیشنهاد کارگروه برنامه و بودجه تشریح شد و مقرر گردید اعضای محترم هیات مدیره و کارگروه‌های تابعه راه کار‌ها و روش‌های درآمد زایی جایگزین پیشنهادی را تا جلسه آینده به کارگروه برنامه و بودجه اعلام نمایند.
۲- گزارش کارگروه تعالی سازمان مبنی بر اهم فعالیت‌های کارگروه، شامل اپلیکیشن‌های تخصصی سازمان، نرم افزار نظام پیشنهادات، تهیه نرم افزار مدیریت منابع انسانی، نرم افزار مدیریت جلسات و ... در جلسه هیئت مدیره ارائه گردید.