تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۵ تير ۱۴۰۱ ۲۲:۵۹
کد خبر: ۱۲۳۱۰

سی و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- در مورد نامه سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بابت کمک به مردم زلزله زده استان هرمزگان (نامه شماره ۴۴۶۴۵/ش م مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵) با کمک به مردم زلزله زده هرمزگان تا سقف ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد میلیون تومان) موافقت می‌گردد.
۲- در خصوص کمک به ورزشکاران المپیک پس از بحث و ارائه نقطه نظرات اعضای هیات مدیره مقرر گردید کمک به نفرات المپیکی تنیس روی میز به طور خاص در هیات رئیسه تصمیم گیری گردد و بقیه موارد در کارگروه رفاه طرح و ارائه پیشنهاد گردد.
۳- در مورد نحوه انتخاب ناظر در پروژه‌هایی که بعد از ثبت اولیه، دارای افزایش متراژ نامتعارف می‌باشند و به منظور دور زدن نظام ارجاع هستند، با توجه به پیشنهاد کارگروه خدمات مهندسی و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
الف – کلیه پروژه‌هایی که با ارائه فرم ضوابط درخواست ثبت پروژه دارند اگر قبلا به صورت استحکام بنا ثبت شده باشند، ناظران از طریق ارجاع کار تعیین گردد.
ب – در نرم افزار ارجاع کار، فرم ضوابط پروژه توسط مهندسان قابل رویت باشد.
ج – فرم پیش بینی اصلاح شود و موضوع کمتر از فرم ضوابط ثبت کردن به صورت خوداظهاری در آن درج شود که کارفرما از انتخاب ناظر از طریق ارجاع در افزایش بنای احتمالی آگاه است.
د – در صورتی که شرایط زیر همگی توام اتفاق افتاد انتخاب ناظران متراژ افزایش بنا مجددا از طریق ارجاع باشد:
- متراژ اولیه پروژه کمتر از فرم ضوابط باشد.
- افزایش بنا بیشتر از ۲۵ درصد متراژ اولیه با احتساب پیش بینی باشد.
- سطح اشغال عوض شده باشد.
- ساختمان قبلی (ثبت اولیه شده) تخریب شده باشد.
ه - فرم پیش بینی در تمامی پروژه‌ها توسط مهندسین قابل رویت باشد؛ و - اگر بنای اولیه تخریب گردد پروژه به صورت عادی با ضوابط روز سازمان ثبت گردد.
۴- در خصوص تعیین تکلیف تعرفه پروژه‌های دارای ثبت اولیه که تا ۱۸ تیرماه موفق به اخذ خروجی نشده اند پس از بحث و بررسی در هیات مدیره مقررگردید چنانچه تعهدات مالی سازمان (شامل حق الزحمه‌ها و سایر هزینه‌ها) پرداخت شده باشد بر اساس تعرفه ۱۴۰۰ محاسبه گردد.
۵- گزارش کارگروه رفاهی سازمان در خصوص عقد تفاهم نامه اجاره سه ماهه اتاق هتل بوستان سرعین در صحن هیات مدیره ارائه گردید و با اکثریت آراء در دستور کار قرار گرفت و با پیشنهاد کارگروه موافقت گردید. همچنین مقرر شد سازمان به اعضای خود یارانه پنجاه درصدی تخصیص دهد و در صورت امکان در خصوص قرارداد نفر روز (جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و عدم تحمیل هزینه تخت اضافی) مذاکره شود.
۶- فرآیند بررسی نقشه و تطبیق آن با مبحث دوم مقررات ملی در جلسه هیات مدیره طرح و کلیات موضوع مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید جزئیات آن در قالب دستورالعملی توسط کارگروه کنترل و نظارت تهیه و حداکثر ظرف بیست روز آینده به هیات مدیره ارائه گردد.