تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۲:۲۲
کد خبر: ۱۲۱۴۵

بیست و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
جزئیات بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ در سرفصل نظارتی و حق الزحمه گروه‌های کنترل و نظارت، خدمات فنی و کمیته‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.