کارگاه‌های آموزشی تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، اسامی آن دسته از همکارانی که با ارسال فرم خوداظهاری، فاقد شغل موظف محسوب شده و از مزیت افرایش ۲۵ درصدی ظرفیت و تعداد کار بهره‌مند می‌شوند، اعلام شد.
عطف به بند ۱ مصوبه جلسه شماره ۱۰۸ هیأت‌مدیره‌ی هشتم مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مبنی بر افزایش ظرفیت اشتغال و تعداد کار مهندسان فاقد شغل موظف و بند ۳ مصوبه جلسه شماره ۱۲۹ هیأت‌مدیره‌ی مذکور مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ مبنی بر اعلام اسامی افرادی که از این امتیاز استفاده کرده‌اند، این اسامی در سایت سازمان درج شده است.

مشاهده لیست مهندسین