تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۶ آذر ۱۴۰۰ ۲۲:۱۶
کد خبر: ۱۱۶۷۱
سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ 1400/9/6 تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
-پس از ارائه گزارش کارگروه بازدید از حادثه آتش سوزی برج رامیلا و بحث و بررسی موارد زیر مقرر شد:
الف- فعالسازی کارگروه ساختمان های بلند مرتبه با ترکیب اعضای کارگروه تعیین شده دربازدید و مهندس فرزاد بعنوان مجری و با بهره گیری از کارشناسان حرفه ای در این زمینه با دبیری نماینده اداره کنترل و نظارت
ب- پیگیری آیین نامه پیشنهادی آتشنشانی به منظور طرح در هیات چهار نفره و بازنگری فشرده و فوری آیین نامه اطفاحریق (توسط کارگروه فوق)
ج- در خصوص سمیناری که در تاریخ 1400/9/17 با موضوع ساختمانهای بلند مرتبه از سوی استانداری برگزار می شود ، ضمن همکاری سازمان با برگزاری این سمینار، کارگروه ، گزارش این بازدید را برای ارائه در آن سمینار آماده نماید.
د- همچنین پیشنهاد شد پیگیری مبحث 22 مقررات ملی به عنوان یک کار جدید کارگروه مستقل مطرح گردد که اعضای آن در جلسه آینده پیشنهاد می شود.
ه - کارگروه ساختمان های بلند مرتبه ماهانه به هیات رئیسه و بصورت فصلی به هیات مدیره گزارش دهد .
-پس از ارائه گزارش مربوط به زمین سازمان، ضمن تاکید مجدد بر اختیاری که در جلسه قبل به این کارگروه، در کنار هیات رئیسه داده شد، عنوان آن به کارگروه رفع مشکلات زمین ، املاک و مستغلات سازمان تغییریافت و اختیار تام جهت استفاده از مشاورین حقوقی مورد نیاز به این کارگروه و هیات رئیسه داده شد تا تصمیمات لازم را دراین خصوص جهت طرح در هیات مدیره اتخاذ نمایند.
-در خصوص عقد تفاهم نامه مشترک سازمان با شهرداری ساری آقای مهندس سفیدگر توضیحات لازم ارائه دادند و ضمن موافقت هیات مدیره با کلیات تفاهم نامه مقرر گردید با دریافت پیشنهادات اعضا در خصوص اصلاحات بعدی موضوع جهت نهایی شدن پیگیری گردد.
-مقرر گردید در خصوص اولویت بندی برنامه های پیشنهادی هیات مدیره، ضمن تاکید بر اجرای برنامه های کوتاه مدت و فوری، کارگروه تدوین برنامه تشکیل گردد و برای تدوین برنامه های میان مدت و دراز مدت در یک بازه زمانی معین برای جلسه آینده پیشنهاد زمان بندی لازم را ارائه نماید . اعضای کارگروه به سرپرستی دکتر میثاقی برای جلسه آینده مشخص خواهد شد.