تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۴ مهر ۱۴۰۰ ۲۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۵۵۴
یکصد و چهل و یکمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
-با توجه به اتمام دوره مسئولیت هیات رئیسه دفاتر نمایندگی در سراسر استان تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸، مقرر گردید تا تعیین تکلیف موضوع نحوه اداره دفاتر نمایندگی از سوی هیات مدیره جدید اداره دفاتر نمایندگی در سراسر استان بصورت سرپرست توسط مدیران اجرایی دفاتر صورت پذیرد.
-در خصوص نحوه اجرایی بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعارض منافع مقرر گردید استعلامات لازم از مراجع، نهاد‌ها و دستگاه‌های مربوطه در این خصوص صورت پذیرد و در جلسات آتی جهت تصمیم گیری مطرح گردد.
 
یکصد و چهل و دومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
-در خصوص روند اجرایی شدن نظام نامه شفاف سازی مصوبه هیات مدیره سازمان جناب آقای مهندس خاوری نژاد توضیحات کامل از این نظام نامه ارائه نمودند که به اتفاق آراء و ملاحظات حقوقی به تصویب رسید و آقای مهندس خاوری نژاد به عنوان نماینده هیات مدیره در حسن اجرای این کار انتخاب گردید.