دریافت حق الزحمه نظارت پروژه های سوله

در خصوص دریافت حق الزحمه نظارت برق و مکانیک پروژه های سوله با توجه به عدم ارائه خدمات ناظر مکانیک و برق،هیچ حق الزحمه ای دریافت نمی گردد. همچنین در خصوص دریافت بیمه مسئولیت در بخش نظارت مکانیک و برق طبق مصوبه هیات مدیره محترم سازمان پرداخت حق بیمه به عهده مالک می باشد.


*
دستورالعمل سازمان به شماره 12202-47د-92 مورخ 3/5/92

ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: