تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کارگروه پدافند غیر عامل در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ به صورت حضوری در محل ستاد سازمان  و مجازی برگزار شد که شرح ذیل می‌باشد

۱-درخصوص فضای امن درگروه‌های ج و د نما‌ها و جدار‌های خارجی ساختمان درجلسه مطرح گردید.
۲-در خصوص استعلام ازگروه‌های تخصصی جهت ارائه نظرات مشورتی اقدام گردد.