مهمان   -  ورود   |   یکشبه,1 مرداد 1396

گروه :   

پیشنهاد سیستم مناسب صاعقه گیر در کلیه گروههای ساختمانی با لحاظ شرایط کرونیک مازندران
پژوهشگر: محمد جعفری

اندازه فايل : 25.98 MB

دانلود


عارضه سنجی مجتمع های تجاری در استان مازندران حدفاصل بابلسر تا فریدونکنار
پژوهشگر: دانیال قلی نژاد

اندازه فايل : 9.82 MB

دانلود


ارزیابی طراحی معماری مبتنی بر ویژگی های اقلیمی و فرهنگی ( مطالعه موردی شهر زیرآب)
پژوهشگر: ساعد فرج نژاد

اندازه فايل : 3.48 MB

دانلود


تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص پهنه بندی آزمایش مکانیک خاک و تعیین ریسک و پارامترهای بحرانی
پژوهشگر: سینا سلامت پور

اندازه فايل : 4.71 MB

دانلود


بررسی کیفیت اجزاء، اجرا و مقاومت بتن(درجا،آماده) در ساخت ساختمان های متعارف استان مازندران و راه کارهای عملی سازی اهداف سند چشم انداز بتن1404
توسط پژوهشگر: جواد برنجیان 

اندازه فايل : 10.14 MB

دانلود

123