مهمان   -  ورود   |   شنبه,2 شهريور 1398
کد : 416426 تاریخ انتشار : 1398/04/23 زمان انتشار : 19:46:58

سی و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات 


سی و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1398/04/22 از ساعت 16 تا 21:30 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1-فرمول محاسبات امتیاز نظارت در سیستم نرم افزار ارجاع بررسی و موارد زیر مصوب شد. ضریب K1 مربوط به شرکت در دوره های غیر ارتقاء پایه حداکثر ۱۰ درصد باشد و نظام نامه آن توسط کمیته آموزش تهیه گردد. ضریب K2 و ضریب k3 فعلاً یک باشد ضریب k6 مربوط به مهندسین فاقد اشتغال خارج از خدمات نظام مهندسی به نحوی انجام پذیرد که تاثیر محسوسی داشته باشد.  ضریب α مربوط به کارکرد طراحی نیز صفر باشد تا در امتیاز نظارت موثر واقع نشود در محاسبه ضریب d مدت زمان عضویت ۲۰ درصد و مدت زمان اخذ پروانه اشتغال ۸۰ درصد لحاظ گردد. همچنین در محاسبه امتیاز نظارت‌ها، متراژ باقیمانده نظارتی ملاک عمل قرار گیرد در ارجاع اجباری نیز در صورت انصراف یا عدم پذیرش کار ارجاع شده، امتیاز آن کسر شود مگر با نظر هیأت رئیسه سازمان.

2-با توجه به نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مقرر شد کسر حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده (نظارت ها) برای ساختمان های گروه الف و ب معادل ۵ درصد برای ساختمان های گروه ج معادل ۴ درصد و برای گروه د معادل ۳ درصد باشد.

3-در خصوص حق الزحمه تهیه شناسنامه فنی و ملکی مقرر گردید به میزان ۵ در هزار دریافت گردد در بخش سرمایه‌ای نیز مقرر شد بودجه سرمایه ای که ۲۸ میلیارد ریال بوده جهت خرید اموال منقول و غیرمنقول و اثاثیه و تجهیزات سخت افزاری و برداشت از حساب مازاد اندوخته توسعه سنواتی به ۴۰ میلیارد ریال افزایش یابد و برای تصویب در مجمع عمومی فوق العاده آتی مطرح گردد.

4-در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون ماده ۲۷ بر اساس نامه مورخ 89/2/13 رئیس وقت سازمان نظام مهندسی مقرر شد آقایان محسن قربانی و نادعلی رمضانپور به عنوان نمایندگان هیأت مدیره در این کمیسیون معرفی شوند؛ مهندس عضو شورای انتظامی نیز مقرر شد که رئیس شورای انتظامی به عنوان عضو ثابت کمیسیون معرفی گردد.
نظرات بینندگان :

  
نظری برای نمایش وجود ندارد

نظرات شما :
* نام :
* ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :
تصوير امنيتي :