مهمان   -  ورود   |   جمعه,23 آذر 1397

نوشهر

نوع خبر :

کد خبرعنوان خبر تاریخ درجزمان درج 
Data pager
305994
جلسه مشترک نمایندگان شهرداری، اداره کار و دفتر نمایندگی نظام مهندسی برگزار شد
1397/06/0609:34:21 نمایش خبر
285790
رعایت ضوابط مندرج درمبحث 15 مقررات ملی الزامی ست
1396/11/2109:03:07 نمایش خبر
275762
تجزیه وتحلیل مناطق آسیب دیده از زلزله کرمانشاه
1396/11/0816:59:43 نمایش خبر
275761
اجرای دقیق ماده 100 قانون شهرداری ها
1396/11/0817:00:02 نمایش خبر
275689
سمینار آموزشی سه دهه ی  معماری معاصر ایران درنوشهر برگزار شد
1396/09/2013:04:14 نمایش خبر
275688ابلاغیه اداره راه وشهرسازی استان درخصوص کنترل سنوات ارتقا پایه پروانه1396/09/2010:47:56 نمایش خبر
275654
کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران برگزار می شود
1396/08/2009:27:00 نمایش خبر
265581

سمینار  تشریح آیین نامه 2800 زلزله در نوشهر برگزار شد

1396/06/1911:11:17 نمایش خبر
265549
عدم صدور تاییدیه استحکام بنای ساختمان های احداث شده بدون پروانه
1396/05/1615:11:28 نمایش خبر
265548
لیست واحدهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور
1396/05/1615:13:02 نمایش خبر
225386
مراسم گراميداشت روز درختكاري درجنگل سي سنگان نوشهر برگزار شد
1395/12/2414:24:12 نمایش خبر
225268

جلسه مشترك نظام مهندسي و شهرداري نوشهر برگزار شد


1395/10/2609:43:22 نمایش خبر
215227
بازديد ايمني ازكارگاههاي ساختماني و صنعتي درنوشهر
1395/09/2307:52:05 نمایش خبر
215206
انتخابات گروههاي تخصصي سازمان دردفترنمايندگي نوشهربرگزارشد
1395/09/0208:19:33 نمایش خبر
215140

جلسه هم انديشي گروه كنترل نواحي و كميته هاي تخصصي برگزار شد

1395/07/0710:39:57 نمایش خبر
205116
جلسه هيات نظارت روستايي برگزار شد

1395/06/1414:20:13 نمایش خبر
205098
غرفه نظام مهندسي نوشهر در نمايشگاه هفته دولت بر پا شد
1395/06/0614:43:28 نمایش خبر
205096
جلسه مشترك سرپرست دفترنمايندگي با اداره گاز و كميته تخصصي مكانيك برگزار شد
1395/05/3114:54:10 نمایش خبر
205095

دوره آموزشي آشنايي بامسائل حقوق مهندسي و گزارش نويسي در نوشهر برگزار شد

1395/05/3114:56:34 نمایش خبر
205080
جلسه برنامه ريزي بزرگداشت هفته دولت برگزار شد
1395/05/2512:58:23 نمایش خبر
205079
جلسه هم انديشي سرپرست دفترنمایندگی با كميته تخصصي و مهندسين نقشه بردار برگزار شد
1395/05/2512:51:14 نمایش خبر
205078
جلسه هم انديشي سرپرست نظام مهندسي نوشهر با كميته تخصصي مكانيك برگزار شد

1395/05/2512:46:47 نمایش خبر
205077
جلسه مناسب سازي ضوابط معلولين در اداره بهزيستي نوشهر برگزار شد
1395/05/2513:01:14 نمایش خبر
205076
مراسم "روز خبرنگار" در نوشهر برگزار شد
1395/05/2512:38:21 نمایش خبر
205057

برگزاري جلسه مشترك با شهرداري و شركت توزيع برق جهت اجرايي شدن بازرسي برق

1395/05/1214:42:19 نمایش خبر
205037
جلسه هماهنگي جهت اجرايي شدن بازرسي برق در نوشهر برگزار شد
1395/05/0208:42:23 نمایش خبر
205036
جلسه كميته هاي تخصصي هفتگانه دفتر نوشهر برگزار شد
1395/05/0208:36:55 نمایش خبر
205015
جلسه هم انديشي پيرامون مسائل مرتبط با پروژه هاي روستايي برگزار شد


1395/04/2612:25:41 نمایش خبر
204994

نشست مشترك سرپرست دفتر نمایندگی بانماينده مردم نوشهر،چالوس وكلاردشت درمجلس شوراي اسلامي


1395/04/2012:59:04 نمایش خبر
204990

نشست مشترك سرپرست دفترنمایندگی با رئیس اداره گاز منطقه نوشهر و چالوس

1395/04/1909:50:27 نمایش خبر