مهمان   -  ورود   |   چهار شنبه,29 آبان 1398

عضویت و صدور پروانه


 
Data pager
12

جدول عناوین رشته ها

مشاهده

نوشته شده در : 22 مهر 1398

مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان

مشاهده

نوشته شده در : 29 دي 1397

مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان پیوست 1

مشاهده

نوشته شده در : 29 دي 1397

اعتبار قبولی آزمون

مشاهده

نوشته شده در : 29 آذر 1397

اصلاحیه دستور العمل در خصوص مدرک تحصیلی

مشاهده

نوشته شده در : 19 ارديبهشت 1397

دستورالعمل کلی پروانه اشتغال بکار کاردانی

مشاهده

نوشته شده در : 4 دي 1396

دستورالعمل سنوات ارتقا 1396/08/23

مشاهده

نوشته شده در : 23 آبان 1396

دستور العمل کلی 1396/08/06 آخرین مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان

مشاهده

نوشته شده در : 6 آبان 1396

دستور العمل شهرسازی ، معماری ،دبیر فنی 1396/06/23

مشاهده

نوشته شده در : 23 شهريور 1396

دستورالعمل کلی 1396/06/06

مشاهده

نوشته شده در : 6 شهريور 1396

دستورالعمل ارتقا کاردانی غیر مرتبط 1396/02/12

مشاهده

نوشته شده در : 12 ارديبهشت 1396

دستورالعمل عمران و معماری 1395/10/30

مشاهده

نوشته شده در : 30 دي 1395

دستورالعمل تمدیدو ارتقا 1395/10/05

مشاهده

نوشته شده در : 5 دي 1395

دستورالعمل عدم عضویت و اجرا 1394/11/28

مشاهده

نوشته شده در : 28 بهمن 1394

دستورالعمل کد رشته ها 1394/11/05

مشاهده

نوشته شده در : 5 بهمن 1394

دستورالعمل کلی 1394/09/23 آخرین مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان

مشاهده

نوشته شده در : 23 آذر 1394

آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مشاهده

نوشته شده در : 16 شهريور 1394

عدم صلاحیت طراحی برای دارندگان پروانه اشتغال با مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی شیمی- صنایع گاز

مشاهده

نوشته شده در : 10 شهريور 1394

دستورالعمل کلی 1394/05/25 آخرین مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان

مشاهده

نوشته شده در : 25 مرداد 1394

لغو دستورالعمل "نحوه تعیین صلاحیت مهندسان پیشکسوت"

مشاهده

نوشته شده در : 20 مرداد 1394

بخشنامه شماره 68309/430

مشاهده

نوشته شده در : 17 اسفند 1392

دستورالعمل کلی 1392/12/07 آخرین مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان

مشاهده

نوشته شده در : 7 اسفند 1392

اصلاحیه دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی

مشاهده

نوشته شده در : 9 بهمن 1392

صلاحیت اجرا

مشاهده

نوشته شده در : 24 آبان 1392

دستورالعمل اصلاحي كميسيون هم ارزي رشته ها

مشاهده

نوشته شده در : 7 مهر 1392

لیست اصلاح شده کد رشته های مدرک کاردانی

مشاهده

نوشته شده در : 12 مرداد 1392

عدم امکان فعالیت شرکت های مشاور از سال91

مشاهده

نوشته شده در : 12 مرداد 1392

آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها

مشاهده

نوشته شده در : 25 بهمن 1391

دستورالعمل کلی 1391/11/04 آخرین مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان

مشاهده

نوشته شده در : 4 بهمن 1391

صلاحیت دارندگان مدرک کارشناسی برق- الکترونیک

مشاهده

نوشته شده در : 14 دی 1391